Anpassning av åtgärder från 1 juni

Folkhälsomyndigheten Anpassningar för privatpersoner i nivå 3 från och med den 1 junihttps://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/anpassning-av-atgarder-mot-spridning-av-covid-19/

Regionala rekommendationer Covid19

Spridningen av covid-19 är stor. Smittskyddsläkaren har beslutat om skärpta rekommendationersom gäller i hela Västra Götaland.Rekommendationerna är en förstärkning av Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

PROMENAD Hej på er alla. Nu är vi på gång i föreningen.måndag den 3 maj kl.10.00 träffas vi utanför föreningen och går en promenad tillsammans. …

Läs mer »