Annorlunda valborg under pandemin

Valborgsfirandet blir annorlunda i år.
På grund av spridningen av covid-19,
 behöver vi undvika fester och stora folksamlingar.
Tänk på att hålla avstånd 
till andra människor även utomhus. 
Vi måste hjälpas att bromsa spridningen av covid-19.
Det innebär att Valborgsfirandet måste se annorlunda ut .
Det går bra att vara utomhus men vi kan inte samlas för många på samma plats .
Det behöver vara glest mellan människorna. Det är allas vårt ansvar att se till att
skydda oss själva och andra från smitta . Allt enligt Folkhälsomyndighetens hemsida.
folkhälsomyndigheten.se