Diana Havzöö

Föredrag

”Framtidsfullmakt” i dag tisdag kl.17.00 Föredrag kl.17 .00 Framtidsfullmakt är en typ av fullmakt i Sverige, som blir giltiga när en fullmaktsgivare på grund av …

Föredrag