BINGOLOTTO

Nu finn möjlighet att stödja din lokala förening genom att köpa
Bingolotter till månadsfinalen i November.
Du kan köpa lotterna på kansliet måndag till torsdag kl.09.00-14.00