Folkhälsomyndigheten

Att vistas utomhus och i närheten av grönområden har många fördelar.
Dels ger det möjligheter till fysisk aktivitet,
men också till reflektion och återhämtning.
Dessutom är smittorisken betydligt mindre utomhus jämfört med inomhus.
Men kom ihåg – det är fortsatt viktigt att vi håller avstånd,
tvättar händerna och stannar hemma när vi är sjuka.
Det kan också finnas särskilda råd där du bor.
Här finner du information från Västra Götaland