Hitta egna strategier

En kronisk diagnos kan skapa både osäkerhet och olika typer av bakslag. Därför är det extra viktigt att hitta sina egna användbara copingstrategier för att bli motståndskraftig, lära av utmaningarna och må bättre. 

Att leva med en kronisk diagnos, såsom reumatoid artrit, kan innebära olika sorters utmaningar av fysiska och psykiska slag. Det kan också finnas en osäkerhet kring hur saker och ting ska bli framöver. Det finns sätt att hålla sig psykiskt stark, trots diagnosen. 

https://www.elsa.science/blogg/2020/08/18/hitta-egna-strategier?fbclid=IwAR15KDGRxxhfDJfD-rJGfgPd8VouLEpBDAUEzjYEZgW5Y6abNQDaGq79QuMMetoder för det, som psykologer ofta kallar copingstrategier, kan göra det lättare att bli motståndskraftig mot de bakslag som en kronisk diagnos för med sig. Att kunna använda och lära sig olika typer av strategier för att hantera oförutsedda händelser kan hjälpa till för att ta kontrollen och fortsätta framåt. Det är en färdighet som kan utvecklas och finslipas över tid.