INFÖR HÖSTEN.

  • ”/”Styrelsen har beslutat att:
  • Höstens fredagsbingo ställs in till vidare.
  • Cirklarna kan komma igång, med mindre deltagare i varje grupp.
  • Den som önskar delta i en cirkel anmäler sig till kansliet.