Information om Coronaviruset

”/” Det pågår många diskussioner om Coronaviruset och sjukdomen covid-19 just nu. Vi på Reumatikerförbundet följer noggrant utvecklingen, den information och de rekommendationer som ansvariga myndigheter tar fram.

Om covid-19

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner om influensa, med feber och hosta. De flesta blir lindrigt sjuka. Sjukdomen upptäcktes i Kina i slutet av 2019, och eftersom det är en nyligen upptäckt sjukdom ökar kunskapen om den successivt.

Smittoläget i Sverige just nu är att det är knappt 2300 personer som bekräftats smittade med coronaviruset som ger covid-19. Tidigare var större delen av de bekräftade fallen smittade utomlands, men nu har fler än hälften av dem Sverige som smittoland.

Symtom

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symtom.

Symtomen är ofta lindriga och kan påminna om vanlig förkylning. De kommer oftast två till fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation.

Vad kan man göra för att skydda sig själv och andra från smittspridning? 

Så här skriver Folkhälsomyndigheten:

  • Stanna hemma och undvik sociala kontakter, även vid milda symtom på luftvägsinfektion. Detta gäller i både arbetslivet såväl som privatlivet.
  • Tvätta händerna ofta, i minst 20 sekunder 
  • Hosta och nys i armvecket 
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun 
  • Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten. 

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 500 deltagare

Regeringen beslutade på kvällen den 11 mars om en förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Förordningen innebär att det, från och med torsdag 12 mars och tills vidare, i hela Sverige, blir förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare.

Som allmänna sammankomster räknas de som anordnas för allmänheten, bland annat demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter. Exempel på offentliga tillställningar är idrottsevenemang, danstillställningar, marknader och mässor.

(Källahttps://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forordning-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar/