Kontakt/Styrelsen – Reumatikerföreningen Trollhättan

Kontakt/Styrelsen

Ordförande
Jenni Johansen
070 9263939

Vice Ordförande
Gerd Skoog
070 7883550

Kassör
Britt-Marie Svensson
070 2271589

Sekreterare
Inger Engman
070 5370122

Ledamot
Ulf Skoglund
070 3888938

Ledamot
Eva Elg
076 1161702

Ledamot
Richard Jensen
073 5602928

Ersättare
Uno Pettersson
070 8323754

Webbredaktör
Gerd Skoog