Föreningens fond – Reumatikerföreningen Trollhättan

Föreningens fond

Till dig som varit medlem i reumatikerföreningen i 2 år,
finns det en fond att söka medel ur.
till exempel, bidrag till nya glasögon, fördyrade tandläkarkostnader,
bidrag till hjälpmedel. Ansökan behandlas fortlöpande av
styrelsens arbetsplatsutskott, som givetvis har tystnadsplikt.
Ansökan hittar du här på hemsidan.
Har du frågor är du välkommen att ringa kansliet.

Ansökningsblankett: