Vaccin Covid 19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19.
Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen.
Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *